Rimuut'un sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanabilmeniz için alınan tüm bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki yükümlülüklerimize uygun olarak korunmaktadır. Bu bilgilerin toplanması bir yasal gereklilik olup, sunucularımızda enkripte ve güvenli bir şekilde saklanmaktadır.
Rimuut'un yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda), kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları dışında hiçbir 3. tarafla kişisel verileriniz paylaşılmaz.

Aradığınız yanıtı buldunuz mu?